Rajd Posesyjny Zimowy 2015

Gorce. 27.02-01.03.2015 🙂

01-copy02-copy03-copy04-copy05-copy06-copy07-copy08-copy09-copy10-copy11-copy12-copy13-copy 14-copy15-copy16-copy17-copy 25-copy 24-copy 23-copy 22-copy 21-copy 20-copy 19-copy 18-copy26-copy 29-copy 28-copy 27-copy30-copy 33-copy 32-copy34-copy 36-copy 35-copy37-copy 40-copy 39-copy 38-copy41-copy