Władze

Zarząd Klubu:
Prezes: Julita Kielińska
Wiceprezes: Anna Jamróz
Wiceprezes: Bożena Habas
Sekretarz: Anna Listwan
Skarbnik: Jakub Banaśkiewicz
Członek: Karina Gorczyńska
Członek: Jakub Łukasik

Komisja Rewizyjna Klubu:
Prezes: Marta Młyńska
Wiceprezes: Justyna Śliwa
Sekretarz: Magda Stefańska